Korttitulkinnat

Korttitulkinnat tehdään oraakkeli / tarotkorteilla henkilökohtaisesti tilaajaa varten. Tulkinta voi käsitellä tiettyä aihetta tai tilannetta tai sitten olla vain yleisesti tuotava viesti tähän hetkeen. Laajat tulkinnat toimitetaan yksityisenä videolinkkinä (YouTube). Asiakas voi myös varata ajan henkilökohtaiselle tulkinnalle paikanpäällä tai etäyhteydellä.

Korttitulkinnoilla ei koskaan ennusteta tulevia tapahtumia, vaan niillä tuodaan ajankohtainen viesti tulkittavan elämäntilanteeseen ja annetaan näkökulmia tilanteen ratkaisemiseksi. Tulkinnat ovat hyvin kannustavia ja pohjautuvat aina positiivisesta ja rakastavasta energiasta käsin tuotavaan ohjaukseen, vaikka viesti saattaisi osua rehellisesti tiettyyn kehityskohteeseen tilaajan elämässä. Tulkinnoista ei pysty lukemaan tarkkoja päivämääriä tai tarkkoja tapahtuman kuvauksia tapahtuville asioille, vaan ihmisen oma vastuu ja vapaa tahto ohjaavat aina elämän suuntaa ja tulevaa. 

Korteilla ei siis ennusteta esimerkiksi jonkun läheisen kuolemaa (tai omaa), eikä niillä tuoda viestiä nurkan takana vaanivasta ikävyydestä. Korttien energioista pystyy lukemaan tiettyjen haasteiden ajoittumisen asiakkaan elämävaiheeseen ja tulkinnassa nostetaan esiin asioita, joihin keskittymällä haasteellisesta tilanteesta pääsee eteenpäin.Tulkinnalla voi saada näkökulmia, jolla asiakas pääsee pohdiskelemaan itse asioita eteenpäin ja saada mahdollisesti sitä kautta ratkaisuja askarruttaviin kysymyksiin.

Tulkitsija valitsee intuitioonsa perustuen korttipakan tai käyttää useampaa pakkaa mikäli tunee sen tarpeelliseksi. Korttipakat ovat tulkitsijalle tärkeä ja henkilökohtainen työkalu, jonka avulla hänelle nousee intuitiivisesti asioita, jotka hän sitten tulkitsee asiakkaalle. Tulkinnat eivät koskaan tuo ”katastrofienergiaa” esille, vaikka asiakkaalla olisikin haastava elämäntilanne meneillään. Vastuullinen ja valosta käsin toimiva tulkitsija kertoo viestin aina kannustavalla tavalla ja tulkinnan tarkoitus on tuoda kohottavaa energiaa tulkittavalle, vaikka elämäntilanne muutoin saattaisikin olla hankala. Korttitulkinnassa tapahtuu aina myös energioiden välittymistä ja tulkitsijoilla on apunaan useita valonauttajia, enkeleitä ja henkioppaita. Korttien tukena ja lisäksi voidaan käyttää kristalleja, jotka välittävät samalla omaa parantavaa energiaansa asiakkaalle. Korttitulkinnan lisäksi voidaan tehdä asiakkaalle tarpeen mukaan vielä täydentävä lyhyt energiahoito

Energiahoidoissa hoitaja välittää korkeampaa energiaa joka tuo hoidettavalle eheyttä, rauhan ja rakkauden tunnetta. Lisäksi hoitajan kautta voi tulla viestejä hoidettavalle jonka kautta saattaa syntyä suuriakin oivalluksia.

”Povaaminen” saatettiin muinoin liittää noituuteen tai nähtiin lähinnä sirkustelttojen sivuohjelmanumerona. Kuitenkin kautta aikojen maailmassa on ollut ihmisiä, joiden intuitio on ollut herkempi kuin toisten ja heidän kauttaan on tullut sanomaa muille. Tänä päivänä maailmassa on paljon intuitiivisia valosta käsin tulkitsijoita, jotka ovat kehittänet kykyään eteenpäin ja ovat hyvin tietoisia luonnonlaeista, jotka ohjaavat tällaista auttamistyötä. Toisen ihmisen vapaaseen tahtoon ei saa koskaan vaikuttaa, eikä toista saa yrittää muuttaa. Ihmisen muutosprosessi saattaa kyllä käynnistyä toisen auttamana, mutta kukaan ei saa yrittää vaikuttaa toiseen siten, että vapaan tahdon lakia rikotaan. Tulkintatilanteessa apuna on yleensä henkimaailman auttajat, niin tulkitsijan, kuin tulkittavankin. Kuten monet muutkin luonnomukaiset hoidot ja apu, tähänkään ei tarvitse asiakkaan uskoa. Voi antaa asioiden suodattua oman mielen läpi sydänkeskukseen ja ottaa sanomasta sen mikä tuntuu oikealta. Moni asia saattaa aueta vielä hieman myöhemmin. Siksi videotulkinta on nykyisin oiva työkalu tehdä tulkintoja, sillä siihen voi palata tarvittaessa niin monta kertaa kuin haluaa ja kuunnella sanasta sanaan kaiken sen mitä tulkinnasta nousee. Sanomasta aukeaa usein uusia kerroksia, kun kuuntelee sen uudellen myöhemmin tai jopa pidemmän ajan kuluttua.

Voit tilata tulkinnan myös tästä!